روند بررسی پوسته ها

یک پوسته پس از بارگزاری توسط طراح و پیش از قرار گرفتن در ویترین قالب فارسی از یک فیلتر فنی می گذرد که شامل کنترل کیفی و کمی همه جانبه است. در این پروسه یک متخصص در زمینه طراحی قالب، اثر شما را بطور کامل بررسی و آزمایش نموده و نتیجه بررسی را پس از انجام آن از طریق ایمیل باطلاع شما می رساند. نتیجه بررسی قالب راستچین شما از سه حالت خارج نیست:

  1. قبول شدن آیتم که در نتیجه آن قالب شما بطور خودکار در ویترین قالب فارسی و مجموعه مرتبط برای فروش بنمایش در می آید.
  2. رد شدن نرم که در آن آیتم شما بدلایل کوچک و قابل حلی رد می شود ولی شما راهنماییهای لازم جهت برطرف کردن مشکلات و بارگزاری دوباره قالب را از سوی متخصص بررسی قالب خود دریافت می نمایید.
  3. رد شدن سخت که در نتیجه فاصله زیاد آیتم شما با حداقل سطح کیفی مورد قبول در قالب فارسی اتفاق می افتد و معنی آن اینستکه آیتم شما بدون تحول عمده و تغییرات کلی نمی تواند مورد بررسی دوباره قرار گیرد.

بررسی قالب راستچین من چه مدت طول می کشد؟

تلاش ما بر اینستکه بررسی قالب های شما در اسرع وقت صورت گیرد ولی در برهه هایی که آیتم های بارگزاری شده زیاد و حجم کار بالاست، ممکن است این روند تا ۱۰ روز نیز به طول بیانجامد. پس لطفاً شکیبا باشید تا پروسه به نحو کامل انجام شده و پس از آن ایمیل آگاهسازی بلافاصله برای شما فرستاده شود.

Product Info