اطلاعات تماس

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری

بازخورد

بازخورد

با وجود دقتی که در پیاده سازی پرتال راستچین به کار گرفته شده، ما هنوز معتقدیم که راهکارهای بسیاری برای ارتقاع سطح کیفی آن وجود دارد. همچنین متواضعانه می پذیریم که درکار ما نیز امکان اشتباه وجود داشته است. برای همین است که راستچین فرم بازخورد را در اختیار کاربران گرامی قرار داده تا در صورت شناسایی هرگونه نقص فنی در سیستم آنرا به ما گزارش دهند. ما همواره عملکرد سیستم را تحت نظر داشته و برای ارتقاع کیفی آن می کوشیم با این وجود بازهم ممکن است چیزی را که شما می بینید از نگاه ما پنهان مانده باشد. پس نهایت لطفا شماست اگر اندکی وقت صرف کرده و برای ما از ایرادی که در کاربری راستچین مشاهده نموده اید و میل دارید در بازدید بعدی شما در پرتال به چشم نخورد بنویسید.

Product Info