اطلاعات تماس

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری

پیش از تماس بخوانید!

لطفاٌ برای پشتیبانی محصولات مستقیماً با فروشنده تماس حاصل نمایید. برای این منظور آموزشهای لازم در بخش آموزشی وب سایت ارائه شده است. همچنین برای درخواست پشتیبانی درمورد عملکرد سیستم نیز از قابلیت پشتیبانی وب سایت که از کنترل پنل کاربری شما در دسترس است استفاده نمایید. پرتال قالب فارسی برای بازخورد و دریافت پیشنهادات و انتقادات شما از فرم بازخورد استفاده می نماید. برای ارسال اینگونه اطلاعات نیز می توانید از فرم بازخورد استفاده نمایید. در مواردی که بهیچیک از موضوعات بالا ارتباط ندارد می توانید از فرم تماس این صفحه استفاده نمایید. لطفاً در نظر داشته باشید که بدلیل کانالیزه بودن سیستم پاسخگویی، تماس از طریقی غیر از شرایط یادشده ممکن است بی پاسخ باقی بماند. تلفن ثابت: ۰۶۶۳۳۲۳۸۹۶۹. نشانی: خرم آباد، خیابان ناصر خسرو، ابتدای فرعی فرزانگان پنجم. کدپستی: ۶۸۱۴۹۶۷۸۳۶.

Product Info